Firma ATENA oferuje szkolenia na najwyższym poziomie. Ich realizacja może odbywać się w formule indywidualnej albo grupowej, a także na odległość w formie samokształcenia kierowanego albo w formule e-learningowej.
Uwzględniając indywidualne potrzeby klienta, szkolenia mogą się odbywać w siedzibie pracodawcy, w siedzibie firmy ATENA oraz w wynajętych pomieszczeniach konferencyjno-szkoleniowych.
Na życzenie zamawiającego zapewniamy sewis kawowy/obiadowy.
Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami BHP. Oferujemy firmom także doradztwo i stały nadzór w zakresie BHP i P-POŻ.

Oferujemy następujące rodzaje szkoleń:

Postępowanie powypadkowe

Powered by: Service-IT

statystyka

atena-bhp.pl - szkolenia dla pracodawców, postępowanie powypadkowe, szkolenia dla pracowników, doradztwo bhp, szkolenia ppoż, instrukcje ppoż, ocena ryzyka i szkolenia bhp - Zgierz, Łódź