Zakres usług świadczonych przez naszą firmę obejmuje :

1. Ocenę ryzyka zawodowego (które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami stosownie do wymogów określonych w Kodeksie pracy Dział X, art. 226)
2. Szkolenia BHP - szkolenia P.POŻ, szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, różne rodzaje szkoleń w zależności od stanowiska i rodzaju szkolenia (instruktaż wstępny, stanowiskowy, szkolenie okresowe)
3. Obsługa procedury powypadkowej dostosowana do rodzaju wypadku (indywidualny, zbiorowy), stopnia ciężkości (lekki, ciężki, śmiertelny) i obowiązującej procedury (wypadek pracowniczy przy pracy, wypadek zleceniobiorcy, wypadek w drodze do/z pracy itp.)
4. Sporządzanie instrukcji BHP (stanowiskowa, ogólna, przy obsłudze urządzeń, maszyn, wykonywaniu prac o szczególnym charakterze i ryzyku), sporządzanie, aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
5. Doradztwo z zakresu BHP oraz P.POŻ - ocena spełniania wymagań, analizy stanu BHP itp.
6. Doradztwo z zakresu kadr
7. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia
8. Kompleksowa obsługa z zakresu BHP
9. Tworzenie arkuszy kontrolnych (uwzględniających wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeks pracy - art. 207 § 2, art. 212, art. 216, art. 229 i art. 2373, PN-93/T-42107 + A1:1996 + A2:1997 i PN-F-6000-1:1998 oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach z monitorami komputerowymi (Dz. U. Nr 148, poz. 973) i z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, ujednolicone Dz. U. 203, nr 169, poz. 1650))

Wszystkie oferowane usługi świadczymy na najwyższym poziomie. Zawsze jesteśmy ukierunkowani na dobro Klienta i jego pracowników.

 

Z nami bezpieczniej...

Postępowanie powypadkowe

Powered by: Service-IT

statystyka

atena-bhp.pl - szkolenia dla pracodawców, postępowanie powypadkowe, szkolenia dla pracowników, doradztwo bhp, szkolenia ppoż, instrukcje ppoż, ocena ryzyka i szkolenia bhp - Zgierz, Łódź