Cennik

 

Szkolenia wstępne i okresowe:

 

Cena brutto:

 

Szkolenie wstępne BHP od 50,00 zł
Szkolenie okresowe od 70,00 zł
Szkolenie pracodawców stacjonarne 150,00 zł

 

Sporządzanie dokumentacji bhp

 

 

 

 

Tworzenie instrukcji ogólnych, stanowiskowych od 15,00 zł / szt
Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących zatrudniania określonych grup zawodowych od 30,00 zł
Określenie procedur ochrony nad pracownikami szczególnie chronionymi: kobietami, młodocianymi, niepełnosprawnymi od 30,00 zł
Prowadzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe i wypadków przy pracy 20,00 zł / wpis
Sporządzanie zarządzeń dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów od 30,00 zł
Określenie limitów przydziału odzieży i obuwia roboczego od 30,00 zł

 

Dokumentacja kadrowa

 

 

 

 

Prowadzenie akt osobowych 30,00 zł / m-c osoba

 

Opracowanie ryzyka zawodowego

 

 

 

 

Opracowanie dla każdej grupy stanowisk pracy ryzyka zawodowego 150,00 zł
Określanie koniecznych środków ochrony indywidualnej 50,00 zł
Oznaczenie procedur przydziału i stosowania ŚOI 50,00 zł

 

Postępowanie powypadkowe

 

 

 

 

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy 50,00 zł
Powołanie zespołu powypadkowego 50,00 zł

Dokumentacja powypadkowa obejmująca:

  • Zabezpieczenie miejsca wypadku
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
  • Sporządzenie protokołu powypadkowego
  • Sporządzenie karty statystycznej wypadku
300,00 - 500,00 zł
Prowadzenie rejestru wypadków 20,00 zł
Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego W zależności od wielkości obiektu

 

Audyty wewnętrzne

 

 

 

 

Przeprowadzanie audytów bhp , środowiska i jakości w zakładach pracy zgodnie z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 do uzgodnienia
Określenie celów, zakresu i kryteriów audytu do uzgodnienia
Przeprowadzanie działań audytowych na miejscu do uzgodnienia
Sporządzenie raportu do uzgodnienia

 

Pierwsza pomoc

 

 

 

 

Szkolenia z pierwszej pomocy osób odpowiedzialnych za nią w zakładzie 70,00 zł
Nadzór nad doborem środków medycznych dla udzielania pierwszej pomocy do uzgodnienia