Szkolenia udzielania pierwszej pomocy pozamedycznej

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY POZAMEDYCZNEJ 


Ramowy program szkolenia:
1. Obowiązki osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy. 
2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w razie:
- zranień,
- złamań i zwichnięć,
- krwotoków,
- ukąszeń,
- zasłabnięć,
- oparzeń, odmrożeń,
- porażenia prądem elektrycznym.
3. Obsługa apteczek.
4. Praktyczne ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.