Doradztwo


Doradztwo w zakresie:
1.    realizacja zadań zakładowej służby BHP w tym postępowanie powypadkowe, instruktaż wstępny ogólny, doradztwo w zakresie zaopatrzenia w środki ochronne oraz odzież i obuwie robocze, ocena ryzyka zawodowego, sporządzanie instrukcji w zakresie BHP, itp
2.    obsługa kadrowa
3.    wykonywanie zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej, w tym sporządzanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
4.    doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.